Tag: ecology

Wild Foods as an ecosystem service in Nordhordland UNESCO Biosphere Reserve

We are looking for motivated students who want to work on an exciting new project on sustainability and wild foods in the new UNESCO Biosphere Reserve in Nordhordland.
You will be part of field work where we are conducting ecological assessments to evaluate the potential to supply wild foods in the region. We are conducting mushroom and berry surveys in different habitat types across the municipality of Alver from mid-August until mid-October.
… Read more →

Karbonfanger eller klimabombe? Felt- og labarbeid

Norsk natur er full av karbon, og det aller meste ligg under bakken. Kaldt og vått klima forsinkar nedbrytninga av daude plantar, dyr og mikroorganismar, og organisk materiale har hopa seg opp sidan siste istid. No endrar klimaet seg, og fleire stadar ser vi at naturen går frå å vere ein karbonfangar til å bli ei klimabombe. Skjer dette også rett utanfor stovedøra vår i Bergen?… Read more →

Hvor mye karbon er lagret under bakken? Felt- og labarbeid

For å undersøke hvordan karbonkretsløpet blir påvirket av klimaendringer trenger vi å vite størrelsen på de ulike komponentene i kretsløpet. Dette prosjektet skal kvantifisere hvor mye karbon som er lagret i rotbiomassen. Prosjektet innebærer en dag i felt med oppgraving av prøver og noen dager på lab for å vaske, tørke og veie røttene.… Read more →

Effekt av tørke i kystlynghei

Kystlynghei er ein trua naturtype som står ovenfor store utfordringar knytt til klimaendringar. Dei siste åra har vi alle fått kjenne på ekstremvær som lengre periodar med tørke, men ein art som virkelig har fått kjenne på det er kystlyngheia si nøkkelart; Røsslyng. Ved å delta på prosjektet så er du med på å finne ut kva vi kan forvente skje langs heile norskekysten dei neste åra som følge av ekstremvær.… Read more →

Nature in the lives of People

How does nature contribute to lives of people in the new UNESCO biosphere reserve of Nordhordland? We are touring the region asking local communities to fill out a survey telling us what they value about nature.… Read more →

Seeds in a changing world

What kind of seeds to plants need to have to survive in the mountains in Norway?Does that change is snow depth or
length of snow cover? These are some of the things you can help figure out in this project.… Read more →

Domestic grazing animals as landscape engineers: Effects on biodiversity and ecosystem service provisioning in Nordhordland

How does livestock management impact biodiversity, ecosystem functions and ecosystem services? How do different grazing regimes on summer dairy farms shape landscape heterogeneity and connectivity and how do they affect pollinator communities?
In this multidisciplinary project we investigate the relationships between human and nature in the scope of developing a sustainable management of land-use and natural resources in the Nordhordland Biosphere area – Norway’s only Biosphere Reserve in UNESCO’s Man and the Biosphere (MAB) programme. Join us if you want practical experience in common field- and lab-methods in applied ecology and to be a part of an ambitious and enthusiastic team!… Read more →

Climate change impacts on alpine plants

What will happen when the alpine regions in Norway become warmer? What will happen to the existing alpine plants when new species from the lowlands colonize the mountains? Do you want to be a part of answering these questions, and do field work in beautiful mountain regions in Norway? Join us!… Read more →