Category: Ecology and Evolution

Hvor mye karbon er lagret under bakken? Felt- og labarbeid

For å undersøke hvordan karbonkretsløpet blir påvirket av klimaendringer trenger vi å vite størrelsen på de ulike komponentene i kretsløpet. Dette prosjektet skal kvantifisere hvor mye karbon som er lagret i rotbiomassen. Prosjektet innebærer en dag i felt med oppgraving av prøver og noen dager på lab for å vaske, tørke og veie røttene.… Read more →

Effekt av tørke i kystlynghei

Kystlynghei er ein trua naturtype som står ovenfor store utfordringar knytt til klimaendringar. Dei siste åra har vi alle fått kjenne på ekstremvær som lengre periodar med tørke, men ein art som virkelig har fått kjenne på det er kystlyngheia si nøkkelart; Røsslyng. Ved å delta på prosjektet så er du med på å finne ut kva vi kan forvente skje langs heile norskekysten dei neste åra som følge av ekstremvær.… Read more →

Domestic grazing animals as landscape engineers: Effects on biodiversity and ecosystem service provisioning in Nordhordland

How does livestock management impact biodiversity, ecosystem functions and ecosystem services? How do different grazing regimes on summer dairy farms shape landscape heterogeneity and connectivity and how do they affect pollinator communities?
In this multidisciplinary project we investigate the relationships between human and nature in the scope of developing a sustainable management of land-use and natural resources in the Nordhordland Biosphere area – Norway’s only Biosphere Reserve in UNESCO’s Man and the Biosphere (MAB) programme. Join us if you want practical experience in common field- and lab-methods in applied ecology and to be a part of an ambitious and enthusiastic team!… Read more →

Site last updated March 16, 2020 @ 19:56