Author: jonathans

Underground carbon in alpine grasslands

We are investigating underground biomass, decomposition and respiration in alpine grasslands, in context of grazing and climate change. We need help digging out tea bags, root cores and measuring carbon flux. It is fun manual work in a stunning landscape with some interesting homemade setups.… Read more →

INCLINE

Improve your vegetation skills while working in a beautiful alpine grassland! Project INCLINE is looking for someone who is eager to learn about alpine ecology and experience a week of field work with a fantastic team.… Read more →

Karbonlagring i fjellheimen

Globle endringer er på vei og hvordan de påvirker karbonlagringen i fjellet er fremdeles uvisst! Bli med og hjelp meg med mitt masterprosjekt der jeg skal finne ut av hvor karbonet tar veien når det har kommet inn i økosystemet når de globale endringene er i gang.… Read more →

Ekstremtørke i kystlynghei

Kystlynghei er ein trua naturtype som står ovenfor store utfordringar knytt til klimaendringar. Dei siste åra har vi alle fått kjenne på ekstremvær som lengre periodar med tørke, men ein art som virkelig har fått kjenne på det er kystlyngheia si nøkkelart; Røsslyng. Ved å delta på prosjektet så er du med på å finne ut kva vi kan forvente skje langs heile norskekysten dei neste åra som følge av ekstremvær.… Read more →

Investigating the Role of Stress Granules in Ageing and Senescence

The Grellscheid research group aims to expand the understanding of how stress granules interact with other potential partners in senescence (as a model of ageing) and the biological significance of this interaction. As a bioSPIRE student, you will have the opportunity to gain experience in a wide range of molecular biology techniques including, western blotting, qPCR, immunofluorescence, live-imaging, mammalian cell culture, molecular cloning, and genomic editing (CRISPR).… Read more →

Wild Foods as an ecosystem service in Nordhordland UNESCO Biosphere Reserve

We are looking for motivated students who want to work on an exciting new project on sustainability and wild foods in the new UNESCO Biosphere Reserve in Nordhordland.
You will be part of field work where we are conducting ecological assessments to evaluate the potential to supply wild foods in the region. We are conducting mushroom and berry surveys in different habitat types across the municipality of Alver from mid-August until mid-October.
… Read more →

Karbonfanger eller klimabombe? Felt- og labarbeid

Norsk natur er full av karbon, og det aller meste ligg under bakken. Kaldt og vått klima forsinkar nedbrytninga av daude plantar, dyr og mikroorganismar, og organisk materiale har hopa seg opp sidan siste istid. No endrar klimaet seg, og fleire stadar ser vi at naturen går frå å vere ein karbonfangar til å bli ei klimabombe. Skjer dette også rett utanfor stovedøra vår i Bergen?… Read more →