Tag: ageing

Ekstremtørke i kystlynghei

Kystlynghei er ein trua naturtype som står ovenfor store utfordringar knytt til klimaendringar. Dei siste åra har vi alle fått kjenne på ekstremvær som lengre periodar med tørke, men ein art som virkelig har fått kjenne på det er kystlyngheia si nøkkelart; Røsslyng. Ved å delta på prosjektet så er du med på å finne ut kva vi kan forvente skje langs heile norskekysten dei neste åra som følge av ekstremvær.… Read more →

Investigating the Role of Stress Granules in Ageing and Senescence

The Grellscheid research group aims to expand the understanding of how stress granules interact with other potential partners in senescence (as a model of ageing) and the biological significance of this interaction. As a bioSPIRE student, you will have the opportunity to gain experience in a wide range of molecular biology techniques including, western blotting, qPCR, immunofluorescence, live-imaging, mammalian cell culture, molecular cloning, and genomic editing (CRISPR).… Read more →