Ekstremtørke i kystlynghei

Project description

Formålet med dette prosjektet er å få eit innblikk i framtida til kystlyngheia i Noreg når den blir utsatt for lengre periodar med tørke. Ved å spire frø under ein tørkegradient, som er samla frå eit tørkeeksperiment, vil ein kunne sjå om foreldra til frøa har ein innverknad på spiringa og om tørke under spiring har ein effekt på spiringsprosenten. Dette vil fortelle oss om korleis kystlyngheia har det idag, og kva som kan bli forventa om ekstremværet fortsetter.

 

Tasks

Du skal vere med å spire frø i lab, med ukentlig observasjon av springa og målingar på traits

 

The project involves: labwork

 

Starting date/period: 08 Feb 2021 – 07 May 2021.

 

Experience

Du kjem til å få gode laberfaringar og lære meir om prosessen rundt ein master.

 

Involvement

Max 40 hours

 

Interested by this project? Need more info? Contact Kristine Birkeli (sbkristine@hotmail.com)

Project number: 033

 

 

 

 

Leave a Reply