Lag et tilbud

Trenger du hjelp ut i felt og/eller på lab? Lyst til å formidle faget ditt? bioSPIRE setter deg i kontakt med yngre studenter, og du hjelper dem med å få verdifull erfaring i praktisk biologi.

Read More

Make an offer

Do you need help during field- or labwork? Would you like to share your experience? bioSPIRE puts you in contact with younger students whom you help by giving valuable, practical experience in biology.

Read more

Omtaler

Read what our trainees have to say about bioSPIRE, the project they have been working on and about getting practical experience at BIO!

Read

Indirect effects of climate change on alpine plant communities.

What will happen when the alpine regions in Norway become warmer? What will happen to the existing alpine plants when new species from the lowlands colonize the mountains? Do you want to be a part of answering these questions, and do field work in beautiful mountain regions in Norway? Join us! Read full post »

Frøpredasjon: Feltarbeid i fjellene på Vestlandet!

Hva skjer med økosystemet i alpine strøk når det blir varmere og våtere? Klimaendringene påvirker samspillet mellom arter både direkte og indirekte, deriblant trofiske interaksjoner mellom dyr som fugler, gnagere og insekter, og planter. Hvordan kan vi ved undersøkelser av frøpredasjon få en bedre forståelse for disse komplekse samspillene? Sett av en uke i sommer til å undersøke… Read more →

Site last updated June 21, 2018 @ 15:00