Tag: labwork

Frøpredasjon: Feltarbeid i fjellene på Vestlandet!

Hva skjer med økosystemet i alpine strøk når det blir varmere og våtere? Klimaendringene påvirker samspillet mellom arter både direkte og indirekte, deriblant trofiske interaksjoner mellom dyr som fugler, gnagere og insekter, og planter. Hvordan kan vi ved undersøkelser av frøpredasjon få en bedre forståelse for disse komplekse samspillene? Sett av en uke i sommer til å undersøke… Read more →

Taxonomy of deep-sea sponges of the North Atlantic

Want to know more about the species and habitats of the deeper parts of our oceans? Then this internship is for you! Prepare to be mesmerized with the beauty and intricacy of sponges (and their spicules). Project description  As part of the EU-funded project SponGES (see our website: www.deepseasponges.org) we are trying to understand the… Read more →

Site last updated November 2, 2018 @ 10:40