Category: Archives

Hvor mye karbon er lagret under bakken? Felt- og labarbeid

For å undersøke hvordan karbonkretsløpet blir påvirket av klimaendringer trenger vi å vite størrelsen på de ulike komponentene i kretsløpet. Dette prosjektet skal kvantifisere hvor mye karbon som er lagret i rotbiomassen. Prosjektet innebærer en dag i felt med oppgraving av prøver og noen dager på lab for å vaske, tørke og veie røttene.… Read more →

Effekt av tørke i kystlynghei

Kystlynghei er ein trua naturtype som står ovenfor store utfordringar knytt til klimaendringar. Dei siste åra har vi alle fått kjenne på ekstremvær som lengre periodar med tørke, men ein art som virkelig har fått kjenne på det er kystlyngheia si nøkkelart; Røsslyng. Ved å delta på prosjektet så er du med på å finne ut kva vi kan forvente skje langs heile norskekysten dei neste åra som følge av ekstremvær.… Read more →

Nature in the lives of People

How does nature contribute to lives of people in the new UNESCO biosphere reserve of Nordhordland? We are touring the region asking local communities to fill out a survey telling us what they value about nature.… Read more →

Seeds in a changing world

What kind of seeds to plants need to have to survive in the mountains in Norway?Does that change is snow depth or
length of snow cover? These are some of the things you can help figure out in this project.… Read more →

Climate change impacts on alpine plants

What will happen when the alpine regions in Norway become warmer? What will happen to the existing alpine plants when new species from the lowlands colonize the mountains? Do you want to be a part of answering these questions, and do field work in beautiful mountain regions in Norway? Join us!… Read more →

Effects of supplemented water on mating behavior and reproductive success of female bean beetles, Callosobruchus maculatus.

The females of species Callosobruchus maculatus, bean beetles, are polyandrous, which receives nuptial gifts from males during the copulations. In this project you will handle the bean beetles at close up and follow them through their life cycle to observe the effects of supplemented water on mating behaviour and reproductive success of female bean beetles.… Read more →

Frøpredasjon: Feltarbeid i fjellene på Vestlandet!

Hva skjer med økosystemet i alpine strøk når det blir varmere og våtere? Klimaendringene påvirker samspillet mellom arter både direkte og indirekte, deriblant trofiske interaksjoner mellom dyr som fugler, gnagere og insekter, og planter. Hvordan kan vi ved undersøkelser av frøpredasjon få en bedre forståelse for disse komplekse samspillene? Sett av en uke i sommer til å undersøke… Read more →

Taxonomy of deep-sea sponges of the North Atlantic

Want to know more about the species and habitats of the deeper parts of our oceans? Then this internship is for you! Prepare to be mesmerized with the beauty and intricacy of sponges (and their spicules). Project description  As part of the EU-funded project SponGES (see our website: www.deepseasponges.org) we are trying to understand the… Read more →

Site last updated August 21, 2020 @ 11:55