Category: Archives

Wild Foods as an ecosystem service in Nordhordland UNESCO Biosphere Reserve

We are looking for motivated students who want to work on an exciting new project on sustainability and wild foods in the new UNESCO Biosphere Reserve in Nordhordland.
You will be part of field work where we are conducting ecological assessments to evaluate the potential to supply wild foods in the region. We are conducting mushroom and berry surveys in different habitat types across the municipality of Alver from mid-August until mid-October.
… Read more →

Karbonfanger eller klimabombe? Felt- og labarbeid

Norsk natur er full av karbon, og det aller meste ligg under bakken. Kaldt og vått klima forsinkar nedbrytninga av daude plantar, dyr og mikroorganismar, og organisk materiale har hopa seg opp sidan siste istid. No endrar klimaet seg, og fleire stadar ser vi at naturen går frå å vere ein karbonfangar til å bli ei klimabombe. Skjer dette også rett utanfor stovedøra vår i Bergen?… Read more →

Hvor mye karbon er lagret under bakken? Felt- og labarbeid

For å undersøke hvordan karbonkretsløpet blir påvirket av klimaendringer trenger vi å vite størrelsen på de ulike komponentene i kretsløpet. Dette prosjektet skal kvantifisere hvor mye karbon som er lagret i rotbiomassen. Prosjektet innebærer en dag i felt med oppgraving av prøver og noen dager på lab for å vaske, tørke og veie røttene.… Read more →

Effekt av tørke i kystlynghei

Kystlynghei er ein trua naturtype som står ovenfor store utfordringar knytt til klimaendringar. Dei siste åra har vi alle fått kjenne på ekstremvær som lengre periodar med tørke, men ein art som virkelig har fått kjenne på det er kystlyngheia si nøkkelart; Røsslyng. Ved å delta på prosjektet så er du med på å finne ut kva vi kan forvente skje langs heile norskekysten dei neste åra som følge av ekstremvær.… Read more →

Nature in the lives of People

How does nature contribute to lives of people in the new UNESCO biosphere reserve of Nordhordland? We are touring the region asking local communities to fill out a survey telling us what they value about nature.… Read more →

Seeds in a changing world

What kind of seeds to plants need to have to survive in the mountains in Norway?Does that change is snow depth or
length of snow cover? These are some of the things you can help figure out in this project.… Read more →

Climate change impacts on alpine plants

What will happen when the alpine regions in Norway become warmer? What will happen to the existing alpine plants when new species from the lowlands colonize the mountains? Do you want to be a part of answering these questions, and do field work in beautiful mountain regions in Norway? Join us!… Read more →

Effects of supplemented water on mating behavior and reproductive success of female bean beetles, Callosobruchus maculatus.

The females of species Callosobruchus maculatus, bean beetles, are polyandrous, which receives nuptial gifts from males during the copulations. In this project you will handle the bean beetles at close up and follow them through their life cycle to observe the effects of supplemented water on mating behaviour and reproductive success of female bean beetles.… Read more →

Site last updated November 4, 2020 @ 09:51