Insektdød i Norge? Hvordan har nattsommerfugler varier over de siste 15 år

Project description

Mange lar seg fascinere av nattsommerfugler som man vanligvis ikke ser så mye til fordi de er aktive om natten, og en del ivrige ‘amatører’ har satt opp lysfelle for å undersøke artsrikdommen av denne gruppen i sin egen bakgård. Ved å smale sammen informasjon fra disse amatørene vil vi få en unik tidsserie på svingningene i populasjoner og artssammensetningen til disse dyrene over tid, og gi oss et bedre innblikk i om hvordan det står til med insektene i Norge, og om vi observerer samme utfordringene for insektene her som i andre deler av verden.

 

 

Tasks

Oppgaven i dette prosjektet vil bestå i å hjelpe til med deler av innsamlingen av dataene. Vi har allerede en stor del av dataene inne, men en del av datasettene har noen huller som kan tettes i samarbeid med de som har samlet inn dataene. Oppgaven vil bestå i å bistå med å tette disse hullene, for eksempel i kommunikasjon med de som har samlet dataene digitalisere noe data fra lysfellefangsten i løpet av de siste årene og hjelpe til med å sortere data fra de forskjellige kildene.

 

Starting date/period: 13. juni – 14 august 2021.

 

Experience

• Kjennskap til problemstillinger rundt temaet insektdød
• Innsikt i en spennende gruppe med insekter
• Kunnskap til norske databaser for utbredelse av dyr og planter
• Interaksjoner med et kunnskapsrikt amatørmiljø på insekter generelt og nattsommerfugler spesielt
• Bruk av Excel og andre verktøy for behandling av store mengder data
• Muligheter for å utvide dette til en BIO299 eller eventuelt til en master i neste omgang.

 

Involvement

35-40 timer

 

Interested by this project? Need more info? John-Arvid Grytnes (grytnes@uib.no)

Project number: 037

 

 

 

 

Leave a Reply