Hvor mye karbon er lagret under bakken? Felt- og labarbeid

For å undersøke hvordan karbonkretsløpet blir påvirket av klimaendringer trenger vi å vite størrelsen på de ulike komponentene i kretsløpet. Dette prosjektet skal kvantifisere hvor mye karbon som er lagret i rotbiomassen. Prosjektet innebærer en dag i felt med oppgraving av prøver og noen dager på lab for å vaske, tørke og veie røttene.

 

Project description

Klimaendringer og ekstremver påvirker norsk natur, men mange av de største konsekvesene er ikke synlige med det blotte øye. Endringer i karbonssyklusen, der et økosystem forskyver balansen mellom hvor mye karbon det binder og hvor mye karbon det frigir til atmosfæren er en slik “usynlig endring”. Fordi karbondioksid er en viktig drivhusgass er det viktig å kvantifisere disse endringene.

 

Tasks

Prosjektet inneberer en dag i felt i uke 10. (mellom 2. og 6. mars), samt noen dager på lab i de etterfølgende ukene. Det er mulig å bare være med på deler av prosjektet / one day in field + a few days in lab. It is possible to attend only parts of the project.

 

The project involves: labwork & fieldwork

Starting date/period: 2 Mar 2020 – 30 Apr 2020.

 

Experience

Ingen spesiell erfaring kreves / no special skills required

 

Involvement

10-40 timer

 

Interested by this project? Need more info? Contact Siri Haugum (siri.haugum@gmail.com)

Project number: 027

 

 

 

 

Leave a Reply