Month: January 2020

Effekt av tørke i kystlynghei

Kystlynghei er ein trua naturtype som står ovenfor store utfordringar knytt til klimaendringar. Dei siste åra har vi alle fått kjenne på ekstremvær som lengre periodar med tørke, men ein art som virkelig har fått kjenne på det er kystlyngheia si nøkkelart; Røsslyng. Ved å delta på prosjektet så er du med på å finne ut kva vi kan forvente skje langs heile norskekysten dei neste åra som følge av ekstremvær.… Read more →

Nature in the lives of People

How does nature contribute to lives of people in the new UNESCO biosphere reserve of Nordhordland? We are touring the region asking local communities to fill out a survey telling us what they value about nature.… Read more →

Characterize CRISPR mutants in zebrafish

CRISPR is THE tool to modify any genetic information. This project offers you hands-on practice in the design, development and screening of zebrafish mutants for biological research. The mutants will lay the foundation for future publications in Developmental biology.… Read more →

Site last updated November 4, 2020 @ 09:51