Frøpredasjon: Feltarbeid i fjellene på Vestlandet!

Hva skjer med økosystemet i alpine strøk når det blir varmere og våtere? Klimaendringene påvirker samspillet mellom arter både direkte og indirekte, deriblant trofiske interaksjoner mellom dyr som fugler, gnagere og insekter, og planter. Hvordan kan vi ved undersøkelser av frøpredasjon få en bedre forståelse for disse komplekse samspillene? Sett av en uke i sommer til å undersøke nettopp dette ved tolv forskjellige lokasjoner sør for Sognefjorden!

 

Project description

Vi forventer mer vegetasjon, og en sterkere konkurranse mellom blomsterarter som en konsekvens av klimaendringene. Frøpredasjon har også en sterk innvirkning på populasjonsdynamikken, og vil derfor også kunne bidra til å forme morgendagens økosystem i alpine strøk. Jeg skal undersøke frøpredasjonsmønstre over en klimagradient for å se om de fysiske forskjellene påvirker predasjonsraten til forskjellige organismetyper. Dette gjøres ved å legge ut frø med forskjellige maskeringer for å utelukke bestemte predatorer, og telle antall frø som har forsvunnet etter 24 timer.

 

Tasks

Vi vil reise ut til 12 forskjellige lokasjoner som ligger spredt over en høydegradient (300-1200m), og en nedbørsgradient (årlig nedbør på 900-2700mm). Jobben vil vare en hel uke, der vi besøker lokasjonene fra mandag til torsdag (overnatting på et sted i nærheten av lokasjonene), samt bearbeiding på lab fredagen. Du velger selv hvilken av de fire tilgjengelige ukene som passer best for deg.

 

The project involves: feltarbeid, labarbeid

Starting date/period: 16. Juli 2018 – 10. August 2018.

 

Experience/skills to be acquired:

Ute i felt skal vi sette ut frødepoter. Du vil få erfaring i systematisk arbeid, og å ta hensyn til de lokale forskjellene på hver lokasjon, og hvordan vi får depotene til å gli mest mulig naturlig inn blant vegetasjonen. På laben består arbeidet stort sett i å telle frø, og gjøre klar nye frødepoter til påfølgende uke.

Involvement: Felt mandag til torsdag (hele døgn), samt en dag med lab på fredagen (maks 8 timer). Uka vil bestå av feltarbeid mandag til torsdag, med overnatting i nærheten av lokasjonene vi skal besøke Voss, Flåm/Hemsedal). Vi er tilbake i Bergen enten torsdag kveld eller fredag morgen, og bruker resten av fredagen til labarbeid som telling av frø, og klargjøre for en ny uke.

Interested by this project? Need more info? Contact Joris Schwitters (jorisschwitters@gmail.com)

Project number: 008

Leave a Reply