Ragnhild Gya

Ragnhild Gya

Jeg fullførte masteren min i planteøkologi ved UiB desember 2017. Da jeg var bachelorstudent måtte jeg banke på mange dører for å få lov til å være med å få litt erfaring med feltarbeid. Som masterstudent var jeg selv ute og reklamerte for å få med folk som kunne være med å hjelpe til med feltarbeid. Derfor kom idéen om bioSPIRE, og motivasjonen for å starte det opp veldig naturlig. Selv er jeg mest interessert i planter og jeg ELSKER feltarbeid. Jeg håper at mange kan få bruk for tjenesten bioSPIRE!